اخبار گروه گوش و حلق وبینی

برنامه درسي اكسترن هاي خرداد 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-11:59

برنامه درسي اكسترن هاي خرداد 97 بر روي سايت قرار گرفت

برنامه كشيك و آنكال خرداد 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-11:59

برنامه هاي آنكال اساتيد و كشيك دستياران بر روي سايت قرار گرفت

نمرات اكسترن ها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-11:57

نمرات اكسترن هاي اسفند ثبت موقت گرديد

تومور بورد

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-11:21

ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان

به اطلاع مي رساند

جلسه تومور بورد با موضوع " تومورهاي بدخيم تيروئيد" در تاريخ 97/2/27 ساعت 8 صبح

امتحان دستياران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/03-14:04

امتحان آسكي دستياران مرحله 2 در تاريخ 97/2/20 در مركز مهارتهاي باليني ساعت 9 صبح برگزار مي گردد

نمرات اينترن هاي اسفند96

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/27-12:16

نمرات اينترن هاي نيمه ي اول اسفند 96 ثبت موقت گرديد

نمرات اينترن هاي بهمن 96

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/27-12:16

نمرات اينترن هاي نيمه ي اول بهمن 96 ثبت دائم گرديد

نمرات اينترن هاي نيمه ي دوم بهمن 96 ثبت دائم گرديد

نمرات اكسترن هاي اسفند 96

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/27-12:10

نمرات اكسترن هاي اسفند 96 ثبت موقت گرديد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir