اخبار گروه گوش و حلق وبینی

سامانه نويد

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/20-7:14

برنامه كلاس اكسترن هاي اسفند 98

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/30-7:59

تفاهم نامه هتل هاله بانه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/26-13:27

اصلاحيه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/14-12:05

اصلاحيه برنامه كشيك دستياران بر روي سايت قرار گرفت

برنامه كلاس اكسترن ها بهمن 98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/30-12:24

برنامه كلاس درس دانشجويان ENT بهمن 98

/sites/default/files/users/ghb-ent/Akstern98-11.pdf

برنامه كلاس اكسترن ها ديماه 98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/30-11:02

ثبت فعاليت هاي پژوهشي در سامانه پژوهشيار

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-11:04

موتور علمي جستجوي فارسي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-11:03

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir