اخبار گروه گوش و حلق وبینی

سقف اعتبار پژوهشي

تاریخ ایجاد شنبه,1399/01/23-6:11

نحوه فعاليت مطب هاي و موسسات خصوصي

تاریخ ایجاد شنبه,1399/01/23-6:09

فراخوان طرح هاي اعتبار پژوهشي مريم ميرزاخاني

تاریخ ایجاد شنبه,1399/01/23-6:07

اصلاحيه تاريخ آزمون سنجش صلاحيت باليني

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/12/22-9:32

آزمون سنجش صلاحيت باليني دوره پزشكي عمومي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/20-7:31

247

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/20-7:24

مرخصي اساتيد

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/20-7:22

مجله دانشكده پزشكي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/20-7:18

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir