اخبار گروه گوش و حلق وبینی

صورتجلسه كميته بهداشت و كنترل عفونت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/30-13:43

نمرات اكسترن ها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/24-14:28

نمرات اكسترن هاي تيرماه 97 در سايت ثبت موقت گرديد

كروكي محل امتحان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-14:52

كروكي محل امتحان سي و هفتمين دوره آزمون ارتقاء و گواهينامه تخصصي بر روي سايت قابل مشاهده است

/sites/default/files/users/ghb-ent/k97_1.pdf

سي و هفتمين دوره آزمون ارتقا و گواهينامه تخصصي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-14:51

قابل توجه دستياران محترم

سي  و هفتمين دوره آزمون ارتقاء و گواهينامه تخصصي راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/4/21 واقع در سالن تدبير جنب دانشكده دندانپزشكي برگزار مي گردد.

./sites/default/files/users/ghb-ent/rezident.pdf

 

شوراي گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/30-14:00

جلسه شوراي گروه در تاريخ 97/3/31 ساعت 8 صبح در بيمارستان كاشاني برگزار مي گردد

جلسه شورا

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-11:20

جلسه شوراي گروه ENT در تاريخ 97/3/17 ساعت 8 صبح در مركز آموزشي درماني آيت ا... كاشاني برگزار مي گردد

دفاع پايان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-11:20

دفاع از پايان نامه دستياري آقايان دكتر كيوان خوشخو و دكتر فرشيد راسخ در تاريخ 97/3/10 ساعت 9 صبح در مركز آموزشي درماني كاشاني برگزار مي گردد

نمرات اكسترن ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-9:31

نمرات اكسترن هاي فروردين 97 بر روي سايت ثبت موقت گرديد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir