اخبار گروه گوش و حلق وبینی

برنامه كلاس اكسترن ها ارديبهشت 98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/09-10:36

منابع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/09-10:33

منابع آزمون هاي پيش كارورزي و

چهل و هفتمين دوره آموزش پذيريش دستيار

/sites/default/files/users/ghb-ent/Refrence_1.pdf

پروژه مشترك با اعضات هيات علمي ژاپني

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/09-10:25

دفتر توسعه تجارت

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/04-9:49

راه اندازي دفتر توسعه تجارت و مالكيت فكري

/sites/default/files/users/ghb-ent/sabt.pdf

نمايشگاه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/04-9:47

برگذاري نمايشگاه  MEDIEXPO  (حوزه سلامت) در كشور كره جنوبي

/sites/default/files/users/ghb-ent/NemayashgahMEDIEXPO.pdf

صندوق رفاه اعضاء هيات علمي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/04-9:45

دعوتنامه صندوق رفاه اعضاء هيات علمي

/sites/default/files/users/ghb-ent/refah.pdf

هفته آموزش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/04-9:43

مراسم بزرگداشت هفته آموزش

/sites/default/files/users/ghb-ent/Amozesh.pdf

كارگاه مهارت داوري

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/04-9:42

كارگاه مهارت هاي داوري مقالات علمي

/sites/default/files/users/ghb-ent/karghahMahart.pdf

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir