اخبار گروه گوش و حلق وبینی

دوره هاي پسا دكترا

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/06/21-8:53

دوره آموزشي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/06/21-8:49

دوره آموزشي يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي

/sites/default/files/users/ghb-ent/shiraz.pdf

راهنماي طبابت باليني

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/06/21-8:46

برنامه كلاس اكسترن هاي شهريور 98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/28-12:29

برنامه كلاس درس دانشجويان ENT شهريور 98

 

/sites/default/files/users/ghb-ent/Akstern98-6.pdf

فراخوان جشنواره مطهري

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/01-9:15

برنامه كلاس اكسترن هاي مرداد ماه 98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/31-9:55

سمينار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-10:31

سمينار سراسري دانش پژوهي آموزشي

/sites/default/files/users/ghb-ent/seminar.pdf

فرايند سطوح تاييد مرخصي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-10:29

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir