اخبار گروه گوش و حلق وبینی

نمرات اكسترن هاي تير 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/01-10:02

نمرات اكسترن هاي تيرماه 96 در سايت سما ثبت موقت گرديد

آزمون اكسترن هاي مرداد 96

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-12:32

آزمون اكسترن هاي مرداد 96 ENT در تاريخ 96/5/31 در دانشكده پزشكي ساعت 12 برگزار مي گردد.

نمرات ايتنرن ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-12:31

نمرات اينترن هاي خرداد - تير - مرداد در سايت ثبت موقت گرديده است.

نمرات اكسنرن ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-12:30

نمرات اكسترن هاي خرداد - تير ماه در سايت ثبت موقت گرديده است.

امتحان OSCE

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/04-9:07

امتحان OSCE مرحله 2 دستياران در تاريخ 95.2.14 در مركز مهارتهاي باليني ساعت 8 صبح برگزار مي گردد

fsefsd

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-11:27

sdfsdfsdf

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir