اخبار گروه گوش و حلق وبینی

جلسه شورا

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:50

جلسه شوراي گروه ENT در تاريخ 97/3/17 ساعت 8 صبح در مركز آموزشي درماني آيت ا... كاشاني برگزار مي گردد

دفاع پايان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:50

دفاع از پايان نامه دستياري آقايان دكتر كيوان خوشخو و دكتر فرشيد راسخ در تاريخ 97/3/10 ساعت 9 صبح در مركز آموزشي درماني كاشاني برگزار مي گردد

نمرات اكسترن ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-6:01

نمرات اكسترن هاي فروردين 97 بر روي سايت ثبت موقت گرديد

برنامه درسي اكسترن هاي خرداد 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-8:29

برنامه درسي اكسترن هاي خرداد 97 بر روي سايت قرار گرفت

برنامه كشيك و آنكال خرداد 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-8:29

برنامه هاي آنكال اساتيد و كشيك دستياران بر روي سايت قرار گرفت

نمرات اكسترن ها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-8:27

نمرات اكسترن هاي اسفند ثبت موقت گرديد

تومور بورد

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:51

ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان

به اطلاع مي رساند

جلسه تومور بورد با موضوع " تومورهاي بدخيم تيروئيد" در تاريخ 97/2/27 ساعت 8 صبح

امتحان دستياران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/03-10:34

امتحان آسكي دستياران مرحله 2 در تاريخ 97/2/20 در مركز مهارتهاي باليني ساعت 9 صبح برگزار مي گردد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir