اخبار گروه گوش و حلق وبینی

نمرات اكسنرن ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-9:00

نمرات اكسترن هاي خرداد - تير ماه در سايت ثبت موقت گرديده است.

امتحان OSCE

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/04-6:37

امتحان OSCE مرحله 2 دستياران در تاريخ 95.2.14 در مركز مهارتهاي باليني ساعت 8 صبح برگزار مي گردد

fsefsd

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-8:57

sdfsdfsdf

sat11

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-8:46

dewsdad1

test

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-8:41

dfd

test

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-7:11

<p>wwerwerwer ererf</p>

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir