اخبار گروه گوش و حلق وبینی

نمرات اكسترن هاي مرداد 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/29-12:34

نمرات اكسترن هاي مرداد ماه 96 در سايت سما ثبت موقت شده است

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/01-6:36

جلسه دفاع كارورز پزشكي آقاي سيدمحمدرضا ابطحي در تاريخ 96/6/2 در بيمارستان آيت ا... كاشاني برگزار مي گردد.

جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/01-6:37

جلسه شوراي پژوهشي گروه در تاريخ 96/6/2 ساعت 8:30 در بيمارستان آيت ا ... كاشاني برگزار مي گردد

نمرات اكسترن هاي تير 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/01-6:32

نمرات اكسترن هاي تيرماه 96 در سايت سما ثبت موقت گرديد

آزمون اكسترن هاي مرداد 96

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-9:02

آزمون اكسترن هاي مرداد 96 ENT در تاريخ 96/5/31 در دانشكده پزشكي ساعت 12 برگزار مي گردد.

نمرات ايتنرن ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-9:01

نمرات اينترن هاي خرداد - تير - مرداد در سايت ثبت موقت گرديده است.

نمرات اكسنرن ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-9:00

نمرات اكسترن هاي خرداد - تير ماه در سايت ثبت موقت گرديده است.

امتحان OSCE

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/04-6:37

امتحان OSCE مرحله 2 دستياران در تاريخ 95.2.14 در مركز مهارتهاي باليني ساعت 8 صبح برگزار مي گردد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir