اخبار گروه گوش و حلق وبینی

ثبت اطلاعات در سامانه سينا توسط دستياران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/23-6:45

برنامه نشست هم انديشي اساتيد

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/17-11:49

دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/07-12:08

كارگاه دوره هاي معرفتي ويژه اساتيد

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/07-12:02

حكم كارگزيني اعضاء هيات علمي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/06/22-9:54

جشنواره آموزشي شهيد مطهري

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/14-10:57

نحوه استفاده از كاهش ساعت كار جانبازان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-10:06

كمپ تابستاني كارآفريني سلامت مدلين

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-9:57

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir