اخبار گروه گوش و حلق وبینی

جلسه دفاع از پايان نامه اينترني

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-12:17

برگزاري آناتومي وستيبولار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/09-9:08

/sites/default/files/users/ghb-ent/Vestiboular_1.pdf

 

- در ادامه در تاريخ 97/9/22: كلاس آناتومي و دايسكشن استخوان تمپورال توسط آقاي دكتر سهراب ربيعي در بيمارستان الزهراء ساعت 9 صبح كلاس شماره 6 برگزار گرديد

 

در تاريخ 97/9/29 : كلاس فيزيولوژي سيستم وستيبولار توسط آقاي دكتر ربيعي در بيمارستان آيت ا... كاشاني ساعت 8 صبح برگزار گرديد

سانس اختصاصي استخر

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/23-8:44

برنامه سانس اختصاصي استخر ويژه اعضاء هيات علمي

 

/sites/default/files/users/ghb-ent/sans%20pool.pdf

بيست و چهارمين نمايشگاه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/23-8:42

بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي اتوكام اصفهان

/sites/default/files/users/ghb-ent/Autocam.pdf

حضور دستياران سال آخر

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/23-8:41

راهنماي دريافت گواهي كد اخلاق

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/23-8:10

راهنماي دريافت گواهي كد اخلاق طرح هاي پژوهشي

/sites/default/files/users/ghb-ent/akhlagh.pdf

ثبت اطلاعات در سامانه سينا توسط دستياران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/23-6:45

برنامه نشست هم انديشي اساتيد

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/17-11:49

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir