اخبار گروه گوش و حلق وبینی

كروكي محل امتحان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-11:22

كروكي محل امتحان سي و هفتمين دوره آزمون ارتقاء و گواهينامه تخصصي بر روي سايت قابل مشاهده است

/sites/default/files/users/ghb-ent/k97_1.pdf

سي و هفتمين دوره آزمون ارتقا و گواهينامه تخصصي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-11:21

قابل توجه دستياران محترم

سي  و هفتمين دوره آزمون ارتقاء و گواهينامه تخصصي راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/4/21 واقع در سالن تدبير جنب دانشكده دندانپزشكي برگزار مي گردد.

./sites/default/files/users/ghb-ent/rezident.pdf

 

شوراي گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/30-10:30

جلسه شوراي گروه در تاريخ 97/3/31 ساعت 8 صبح در بيمارستان كاشاني برگزار مي گردد

جلسه شورا

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:50

جلسه شوراي گروه ENT در تاريخ 97/3/17 ساعت 8 صبح در مركز آموزشي درماني آيت ا... كاشاني برگزار مي گردد

دفاع پايان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:50

دفاع از پايان نامه دستياري آقايان دكتر كيوان خوشخو و دكتر فرشيد راسخ در تاريخ 97/3/10 ساعت 9 صبح در مركز آموزشي درماني كاشاني برگزار مي گردد

نمرات اكسترن ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-6:01

نمرات اكسترن هاي فروردين 97 بر روي سايت ثبت موقت گرديد

برنامه درسي اكسترن هاي خرداد 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-8:29

برنامه درسي اكسترن هاي خرداد 97 بر روي سايت قرار گرفت

برنامه كشيك و آنكال خرداد 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-8:29

برنامه هاي آنكال اساتيد و كشيك دستياران بر روي سايت قرار گرفت

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir