اخبار گروه گوش و حلق وبینی

دستور العمل نحوه ذخيره مرخصي استحقاقي اعضاء هيات علمي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-11:41

دستورالعمل اجرايي خروج از طرح تمام وقتي اعضاء هيات علمي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-11:25

ويزيت بيماران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-11:23

بيمه تكميلي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-11:18

فرم ثبت نام بيمه تكميلي

/sites/default/files/users/ghb-ent/formDANA.pdf

جدول تعهدات بيمه تكميلي

/sites/default/files/users/ghb-ent/JadvalDANA.pdf

 

 

برنامه پخش همزمان AMEE 2018

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/30-10:26

همايش زنده AMEE

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/30-10:24

صورتجلسه كميته بهداشت و كنترل عفونت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/30-10:13

نمرات اكسترن ها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/24-10:58

نمرات اكسترن هاي تيرماه 97 در سايت ثبت موقت گرديد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir