اخبار گروه گوش و حلق وبینی

تمديد ماموريت آموزشي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/28-10:00

تمديد ماموريت آموزشي

/sites/default/files/users/ghb-ent/tamdid.pdf

برنامه كلاس اكسترن ها فروردين 98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/27-8:50

برنامه كلاس اكسترن ها فروردين 98

/sites/default/files/users/ghb-ent/Akstern98-1.pdf

اصلاحيه منابع آزمون ارتقاء

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/25-12:15

اصلاحيه منابع آزمون هاي ارتقاء - گواهينامه تخصصي سال 1398

/sites/default/files/users/ghb-ent/Refrences.pdf

 

/sites/default/files/users/ghb-ent/fRefrences1.pdf

معرفي دوره پودماني

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/25-12:10

معرفي دوره پودماني "مقدمات كارآفريني و كسب و كار دانش بنيان"

/sites/default/files/users/ghb-ent/bonyan.pdf

/sites/default/files/users/ghb-ent/poudmany.pdf

برنامه كلاس اكسترن ها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/12-12:50

برنامه كلاس درس اكسترن هاي گروه گوش و حلق و بيني در اسفنده ماه 97

/sites/default/files/users/ghb-ent/Akstern97-12.pdf

صندوق رفاه اعضاء هيات علمي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/12-12:49

دعوت به نشست دوستانه صندوق رفاه اعضاء هيات علمي

/sites/default/files/users/ghb-ent/refahi.pdf

جلسه شوراي گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/12-12:47

جلسه شوراي گروه گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن در تاريخ 98/12/16 ساعت  11- 9:30 در دفتر گروه بيمارستان الزهراء برگزار مي گردد

امتحان دستياران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/12-12:45

امتحان كتبي مرحله 2 دستياران گروه گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن در تاريخ 98/12/16 ساعت 9:30 - 8 صبح در سالن مطهري بيمارستان الزهراء برگزار مي گردد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir