اخبار گروه گوش و حلق وبینی

جشنواره آموزشي شهيد مطهري

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/14-10:57

نحوه استفاده از كاهش ساعت كار جانبازان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-10:06

كمپ تابستاني كارآفريني سلامت مدلين

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-9:57

كنگره سالانه اخلاق پزشكي ايران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-9:54

مراحل تصويب پروپوزال پايان نامه هاي دانشجويي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-9:45

دستور العمل نحوه ذخيره مرخصي استحقاقي اعضاء هيات علمي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-11:41

دستورالعمل اجرايي خروج از طرح تمام وقتي اعضاء هيات علمي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-11:25

ويزيت بيماران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-11:23

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir