اخبار گروه گوش و حلق وبینی

مراحل تصويب پايان نامه ها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/23-10:57

مراحل تصویب پروپوزال پایان نامه های دانشجویان پزشکی عمومی و تخصصی وفوق تخصصی

/sites/default/files/users/ghb-ent/propuzal.pdf

كارت هاي ويژه رفاه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/15-10:48

كارت هاي ويژه رفاهي چند منظور با ظرفيت استفاده از خدمات شبكه شتاب بانكي

/sites/default/files/users/ghb-ent/reafah.pdf

ليست منابع 36 ام دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/15-10:42

سامانه جديد پژوهشيار

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/19-9:43

پنجمين دوره كارگاههاي نحوه آموزش رفتار حرفه اي ويژه اعضاء هيات علمي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/09-8:58

برگزاري آزمون درون بخشي دستياران گروه ENT

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-12:18

جلسه دفاع از پايان نامه اينترني

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-12:17

برگزاري آناتومي وستيبولار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/09-9:08

/sites/default/files/users/ghb-ent/Vestiboular_1.pdf

 

- در ادامه در تاريخ 97/9/22: كلاس آناتومي و دايسكشن استخوان تمپورال توسط آقاي دكتر سهراب ربيعي در بيمارستان الزهراء ساعت 9 صبح كلاس شماره 6 برگزار گرديد

 

در تاريخ 97/9/29 : كلاس فيزيولوژي سيستم وستيبولار توسط آقاي دكتر ربيعي در بيمارستان آيت ا... كاشاني ساعت 8 صبح برگزار گرديد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir