اخبار گروه گوش و حلق وبینی

هفتمين كارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه اي ويژه اساتيد

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/18-10:24

سامانه مديريت يادگيري الكترونيك

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/06-11:06

مراحل انتقال حق بيمه اعضاء هيات علمي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/06-11:01

كارگاه آشنايي با روش هاي افزودن سوژه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/06-10:59

كارگاه آشنايي با روش هاي افزودن سوژه

/sites/default/files/users/ghb-ent/kargah_1.pdf

برگزاري ژورنال كلاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/06-10:56

برگزاري ژورنال كلاب پنجشنبه 98/8/2

/sites/default/files/users/ghb-ent/98-8-3.pdf

/sites/default/files/users/ghb-ent/98-8-2.pdf

سامانه كارآزمايي باليني

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/25-10:36

سامانه كارآزمايي باليني (IRCT)

/sites/default/files/users/ghb-ent/IRCT.pdf

انتقال حق بيمه بازنشستگان

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/18-10:19

توانمند سازي اعضاء هيات علمي به زبان انگليسي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/25-10:30

دستورالعمل توانمند سازي اعضاء هيات علمي به زبان انگليسي

/sites/default/files/users/ghb-ent/English1.pdf

/sites/default/files/users/ghb-ent/English2.pdf

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir