اخبار گروه گوش و حلق وبینی

برنامه نشست هم انديشي اساتيد

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/17-14:19

دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/07-14:38

كارگاه دوره هاي معرفتي ويژه اساتيد

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/07-14:32

حكم كارگزيني اعضاء هيات علمي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/06/22-13:24

جشنواره آموزشي شهيد مطهري

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/14-14:27

نحوه استفاده از كاهش ساعت كار جانبازان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-13:36

كمپ تابستاني كارآفريني سلامت مدلين

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-13:27

كنگره سالانه اخلاق پزشكي ايران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-13:24

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir