اخبار گروه گوش و حلق وبینی

آموزش مجازي

تاریخ ایجاد شنبه,1399/06/15-10:27

آموزش مجازي گروه گوش و حلق و بيني دانشگاه علوم پزشكي تهران

تحت عنوان:

Diagnostic imaging, part4; sinonasal tumors

دوشنبه 17 شهريور ساعت 13 تا 15 استاد ارائه دهند: دكتر طبري

http://webinartums.tums.ac.ir/ent

آموزش مجازي

تاریخ ایجاد شنبه,1399/06/15-10:25

آموزش مجازي گروه گوش و حلق و بيني دانشگاه علوم پزشكي تهران

عنوان: بلفاروپلاستي پلك پايين - استاد ارائه دهنده : دكتر سازگار

شنبه 15 شهريور 1399 - ساعت 16 تا 18

http://webinartums.tums.ac.ir/ent

برنامه آنكال و كشيك شهريور 99

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/29-7:37

برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران بر روي سايت بارگزاري گرديد

برنامه آنكال و كشيك شهريور 99

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/29-7:37

برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران بر روي سايت بارگزاري گرديد

دانش بنيان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/22-5:48

آشنايي با فرآيند ثبت نام ، ارزيابي و حمايت از شركت هاي دانش بنيان

/sites/default/files/users/ghb-ent/Danesh.pdf

نهمين كنفرانس بين المللي سلامت زنان به صورت وبينار

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/21-8:32

سمپوزيم گروه بيماري هاي فك و صورت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/21-7:59

وبينارهاي آموزشي مالكيت فكري

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-10:32

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir