اخبار گروه گوش و حلق وبینی

معرفي انواع ماسك ها و كاربرد آنها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/03/07-8:06

برگزاري كلاس هاي دانشجويان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/02/30-8:15

قابل توجه اكسترن هاي گوش و حلق و بيني برنامه هاي درسي و اسلايد هاي آموزشي گروه در سامانه نويد بارگذاري گرديده است و اكسترن هاي محترم مي توانند به صورت مجازي از اين برنامه ها استفاده نماييد.

همچنين برنامه و اسلايد هاي آموزشي دانشجويان گفتار درماني و دانشجويان شنوايي شناسي نيز در سامانه نويد بارگذاري شده است

دوره تاب آوري كسب و كارهاي دانش بنيان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/02/24-9:42

فراخوان كلان پروزه اي ابن سينا

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/02/24-9:39

راهنماي احياء در بيماران مبتلا يا مشكوك به 19 covid

تاریخ ایجاد شنبه,1399/02/20-8:54

فراخوان بنياد تحقيقات آلمان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/02/02-8:55

فراخوان بنياد تحقيقات آلمان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/02/02-8:55

نحوه دفاع دستياران و اينترن ها

تاریخ ایجاد شنبه,1399/01/23-6:25

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir