اخبار گروه گوش و حلق وبینی

امتحان OSCE

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 04/12/1395 - 09:07

امتحان OSCE مرحله 2 دستياران در تاريخ 95.2.14 در مركز مهارتهاي باليني ساعت 8 صبح برگزار مي گردد

fsefsd

تاریخ ایجاد سه شنبه, 12/11/1395 - 11:27

sdfsdfsdf

sat11

تاریخ ایجاد سه شنبه, 12/11/1395 - 11:16

dewsdad1

test

تاریخ ایجاد سه شنبه, 12/11/1395 - 11:11

dfd

slide5

تاریخ ایجاد سه شنبه, 12/11/1395 - 10:19

test

تاریخ ایجاد سه شنبه, 12/11/1395 - 09:41

<p>wwerwerwer ererf</p>

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir