اخبار گروه گوش و حلق وبینی

کلاس درس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/01-8:41

کلاس درس دستیاران گروه 99/11/2 ساعت 8 صبح در بیمارستان آیت ا... کاشانی برگزار می گردد

اصلاحیه برنامه ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/10/15-10:31

اصلاحیه 1 برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران در دیماه 99 بر روی سایت بارگزاری گردید

وبینار تومورهای خوش خیم سینونازال

تاریخ ایجاد شنبه,1399/09/15-10:17

آموزش مجازی گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

وبینار تومورهای خوش خیم سینونازال

استاد مسئول: دکتر ایرانی - فلوشیپ ارائه دهنده : دکتر معنوی

شنبه 15 آذر 99 ساعت 18

آدرس وبینار: http:/webinaretums.tums.ac.ir//ent

اصلاحیه برنامه کشیک آذر99

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/09/09-8:24

اصلاحیه 2 برنامه کشیک دستیاران و آنکال اساتید در سایت بارگذاری گردید

برنامه آنکال و کشیک

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/08/28-11:19

برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران گروه گوش و حلق و بینی بر روی سایت بارگزاری گردید

برنامه هاي آبان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/07/30-9:31

برنامه هاي كشيك دستياران و آنكال اساتيد در سايت گروه بارگزاري گرديد

برنامه آنكال و كشيك مهر 99

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/07/02-7:24

برنامه آنكال و كشيك مهرماه 99 در سايت گروه بارگزاري گرديد

آموزش مجازي

تاریخ ایجاد شنبه,1399/06/15-10:29

آموزش مجازي گروه گوش و حلق و بيني دانشگاه علوم پزشكي تهران

عنوان: بازسازي لب

سه شنبه 18 شهريور ساعت 16 تا 18 - استاد ارائه دهنده: دكتر كريمي

http://webinartums.tums.ac.ir/ent

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir