اخبار گروه گوش و حلق وبینی

دفاع از مقاله

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 04/12/1395 - 10:04

در تاريخ 95/12/5 ساعت 9 صبح دفاع از مقاله علمي آقاي دكتر بهرنگ مختاري نژاد كارورز پزشكي در بيمارستان آيت ا... كاشاني برگزار مي گردد

شوراي گروه ENT

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 04/12/1395 - 10:04

شوراي آموزشي و پژوهشي گروه ENT در تاريخ 95/12/5 ساعت 10 صبح در بيمارستان آيت ا... كاشاني برگزار مي گردد

امتحان OSCE

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 04/12/1395 - 09:07

امتحان OSCE مرحله 2 دستياران در تاريخ 95.2.14 در مركز مهارتهاي باليني ساعت 8 صبح برگزار مي گردد

امتحان كتبي

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 04/12/1395 - 09:06

امتحان كتبي مرحله 3 دستياران گروه در تاريخ 95/12/19 برگزار مي گردد. محل آن متعاقبا اعلام خواهد شد

برنامه ها

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 04/12/1395 - 09:06

كليه برنامه هاي كشكيك اساتيد ودستياران و اينترنها در اسفند و فروردين 95 بر روي سايت گروه قابل مشاهده است

امتحان OSCE

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 04/12/1395 - 09:07

امتحان آسكي (OSCE) دستياران ENT در تاريخ 95/11/17 در مركز مهارتهاي باليني دانشگاه

ساعت 8 صبح برگزار مي گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir