اخبار گروه گوش و حلق وبینی

دفتر توسعه تجارت

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/04-13:19

راه اندازي دفتر توسعه تجارت و مالكيت فكري

/sites/default/files/users/ghb-ent/sabt.pdf

نمايشگاه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/04-13:17

برگذاري نمايشگاه  MEDIEXPO  (حوزه سلامت) در كشور كره جنوبي

/sites/default/files/users/ghb-ent/NemayashgahMEDIEXPO.pdf

صندوق رفاه اعضاء هيات علمي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/04-13:15

دعوتنامه صندوق رفاه اعضاء هيات علمي

/sites/default/files/users/ghb-ent/refah.pdf

هفته آموزش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/04-13:13

مراسم بزرگداشت هفته آموزش

/sites/default/files/users/ghb-ent/Amozesh.pdf

كارگاه مهارت داوري

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/04-13:12

كارگاه مهارت هاي داوري مقالات علمي

/sites/default/files/users/ghb-ent/karghahMahart.pdf

اصلاحيه برنامه كشيك

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/02-13:22

اصلاحيه برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران در تاريخ 98/2/2 بر روي سايت قرار گفت

كارگاه آموزشي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/02-13:18

كارگاه آموزشي هفته آموزش

/sites/default/files/users/ghb-ent/kargah.pdf

كارگاه آموزشي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/02-13:13

كارگاه آموزشي تدريس در محيط سرپايي و درمانگاه

/sites/default/files/users/ghb-ent/Ktadris.pdf

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir