اخبار گروه گوش و حلق وبینی

برنامه كلاس اكسترن ها ديماه 98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/30-11:02

ثبت فعاليت هاي پژوهشي در سامانه پژوهشيار

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-11:04

موتور علمي جستجوي فارسي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-11:03

فراخوان استخدام هيات علمي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-11:01

تحقيقات كاربردي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-11:00

اعلام زمان امتحان اكسترن هاي آبان 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-10:58

به اطلاع كليه اكسترن هاي محترم آبان ماه گروه ENT مي رساند طيق توافق بعمل آمده با نماينده محترم دانشجويان مقرر گرديد امتحان در تاريخ 98/9/12 ساعت طبق 12 ظهر طبق روال قبل در دانشكده پزشكي و با هماهنگي مسئولين محترم آموزش دانشكده برگزار گردد.

اعلام زمان امتحان اكسترن هاي آبان 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-10:57

به اطلاع كليه اكسترن هاي محترم آبان ماه گروه ENT مي رساند طيق توافق بعمل آمده با نماينده محترم دانشجويان مقرر گرديد امتحان در تاريخ 98/9/12 ساعت طبق 12 ظهر طبق روال قبل در دانشكده پزشكي و با هماهنگي مسئولين محترم آموزش دانشكده برگزار گردد.

برنامه كلاس اكسترن ها آذر 98

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/08/29-10:24

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir