نمرات اكسترن هاي مرداد 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/29-16:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات اكسترن هاي مرداد ماه 96 در سايت سما ثبت موقت شده است

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir