نمرات اكسترن هاي آذر 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-12:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات اكسترن هاي آذر 96 در سايت سما ثبت موقت گرديده است

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir