نمايشگاه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/04-9:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برگذاري نمايشگاه  MEDIEXPO  (حوزه سلامت) در كشور كره جنوبي

/sites/default/files/users/ghb-ent/NemayashgahMEDIEXPO.pdf

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir