مراحل تصويب پايان نامه ها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/23-10:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مراحل تصویب پروپوزال پایان نامه های دانشجویان پزشکی عمومی و تخصصی وفوق تخصصی

/sites/default/files/users/ghb-ent/propuzal.pdf

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir