كنفرانس يك روزه پدافند غير عامل

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/11/04-11:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كنفرانس يك روزه پدافند غير عامل با موضوع مديريت اورژانس

/sites/default/files/users/ghb-ent/padafhand.pdf

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir