كروكي محل امتحان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-14:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كروكي محل امتحان سي و هفتمين دوره آزمون ارتقاء و گواهينامه تخصصي بر روي سايت قابل مشاهده است

/sites/default/files/users/ghb-ent/k97_1.pdf

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir