كارت هاي ويژه رفاه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/15-10:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كارت هاي ويژه رفاهي چند منظور با ظرفيت استفاده از خدمات شبكه شتاب بانكي

/sites/default/files/users/ghb-ent/reafah.pdf

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir