سي و هفتمين دوره آزمون ارتقا و گواهينامه تخصصي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-14:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه دستياران محترم

سي  و هفتمين دوره آزمون ارتقاء و گواهينامه تخصصي راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/4/21 واقع در سالن تدبير جنب دانشكده دندانپزشكي برگزار مي گردد.

./sites/default/files/users/ghb-ent/rezident.pdf

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir