سي و هفتمين دوره آزمون ارتقا و گواهينامه تخصصي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-11:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه دستياران محترم

سي  و هفتمين دوره آزمون ارتقاء و گواهينامه تخصصي راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/4/21 واقع در سالن تدبير جنب دانشكده دندانپزشكي برگزار مي گردد.

./sites/default/files/users/ghb-ent/rezident.pdf

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir