سانس اختصاصي استخر

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/23-8:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه سانس اختصاصي استخر ويژه اعضاء هيات علمي

 

/sites/default/files/users/ghb-ent/sans%20pool.pdf

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir