جلسه شوراي گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/12-15:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي گروه گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن در تاريخ 98/12/16 ساعت  11- 9:30 در دفتر گروه بيمارستان الزهراء برگزار مي گردد

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir