تومور بورد

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-11:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان

به اطلاع مي رساند

جلسه تومور بورد با موضوع " تومورهاي بدخيم تيروئيد" در تاريخ 97/2/27 ساعت 8 صبح

با حضور اساتيد محترم گروه و آقايان دكتر هاشمي متخصص راديولوژي ، دكتر همداني فوق تخصص غدد و متابوليسم، دكتر محمودي فوق انكولوژي و دكتر كلاهدوزان فوق جراحي توراكس در محل مركز رفاهي آموزشي سبز واقع در دانشگاه جنب EDC برگزار مي گردد.

 

حضور كليه دستياران و اينترن هاي محترم راس ساعت مقرر الزاميست

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir