بيمه تكميلي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-11:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

فرم ثبت نام بيمه تكميلي

/sites/default/files/users/ghb-ent/formDANA.pdf

جدول تعهدات بيمه تكميلي

/sites/default/files/users/ghb-ent/JadvalDANA.pdf

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir