برگزاري آناتومي وستيبولار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/09-9:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

/sites/default/files/users/ghb-ent/Vestiboular_1.pdf

 

- در ادامه در تاريخ 97/9/22: كلاس آناتومي و دايسكشن استخوان تمپورال توسط آقاي دكتر سهراب ربيعي در بيمارستان الزهراء ساعت 9 صبح كلاس شماره 6 برگزار گرديد

 

در تاريخ 97/9/29 : كلاس فيزيولوژي سيستم وستيبولار توسط آقاي دكتر ربيعي در بيمارستان آيت ا... كاشاني ساعت 8 صبح برگزار گرديد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir