برنامه هاي بهمن 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-12:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه هاي كلاس درس دانشجويان - كشيك اساتيد و دستياران بر روي سايت قرار گرفته است

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir