برنامه كلاس اكسترن هاي شهريور 98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/28-12:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه كلاس درس دانشجويان ENT شهريور 98

 

/sites/default/files/users/ghb-ent/Akstern98-6.pdf

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir