برنامه كشيك و آنكال خرداد 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-11:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه هاي آنكال اساتيد و كشيك دستياران بر روي سايت قرار گرفت

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir