اعلام زمان امتحان اكسترن هاي آبان 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-10:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع كليه اكسترن هاي محترم آبان ماه گروه ENT مي رساند طيق توافق بعمل آمده با نماينده محترم دانشجويان مقرر گرديد امتحان در تاريخ 98/9/12 ساعت طبق 12 ظهر طبق روال قبل در دانشكده پزشكي و با هماهنگي مسئولين محترم آموزش دانشكده برگزار گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir