اخبار گروه قلب وعروق

ابلاغ آقای دکتر علی پورمقدس بعنوان مسئول آموزش مداوم گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-7:24

نظر به شایستگی جناب آقای دکتر علی پورمقدس ایشان را بعنوان مسئول آموزش مداوم گروه قلب و عروق منصوب می نمایم.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب و عروق)

ابلاغ جناب آقای دکتر علی پورمقدس بعنوان مسئول امور هیات علمی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-7:22

با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب آقای دکتر علی پورمقدس، ایشان را به عنوان مسئول امور هیات علمی گروه قلب و عروق منصوب می نمایم.(دکتر حمید صانعی- مدیر گروه قلب و عروق)

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-5:52

موضوع: پریکاردیال افیوژن و تامپوناد

سخنران : دکتر کیان حشمت

مکان : بیمارستان شهید چمران - سالن کنفرانس فروغی ابری

زمان :  دوشنبه 97/12/20 از ساعت 8  الی 9 صبح

شورای عمومی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد جمعه,1397/12/10-18:58

جلسه شورای عمومی گروه داخلی بیماریهای قلب و عروق در روز پنج شنبه مورخ 16 اسفند ماه 97 از ساعت 8:15 لغایت 9:30 صبح واقع در دفتر گروه برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد جمعه,1397/12/10-18:55

 

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

موضوع: PTE

سخنرانان : دکتر آرمینا رادمنش، دکتر هومن دهقان

مکان : بیمارستان شهید چمران - سالن کنفرانس فروغی ابری

زمان :  دوشنبه 97/12/13    از ساعت 7:40  الی 9 صبح

برگزاری آزمون OSCE گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/24-14:49

آزمون کشوری OSCE دستیاران قلب و عروق به مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- گروه قلب و عروق در تاریخ 97/11/25 از ساعت 8 لغایت 12 صبح برگزار می گردد.

ابلاغ سرکار خانم دکتر اعظم سلیمانی در واحد اورژانس مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-7:26

نظر به شایستگی سرکار خانم دکتر اعظم سلیمانی ایشان را بعنوان رئیس واحد اورژانس مرکز شهید چمران منصوب می نمایم.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب و عروق)

 

ابلاغ جناب آقای دکتر کیان حشمت به عنوان مسئول درس کارورزان و کارآموزان گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-7:27

با توجه به علاقه جناب آقای دکتر کیان حشمت ایشان را به عنوان مسئول درس کارورزان و کارآموزان  گروه قلب و عروق منصوب می نمایم.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب و عروق)

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir