اخبار گروه قلب وعروق

ابلاغ آقای دکتر افشین امیرپور بعنوان مدیر برنامه دستیاری گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/03/10-11:02

ابلاغ جناب آقای دکتر علیرضا خسروی بعنوان قائم مقام رشته فوق تخصص فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی گروه قلب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/03/10-11:00

ابلاغ استاد ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پورمقدس بعنوان مسئول رشته فوق تخصصی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/03/10-10:59

کنفرانس هفتگی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/03-9:30

کنفرانس مشترک گروه داخلی و جراحی قلب

موضوع: T wave inversion (case based discussion)

سخنران: آقای دکتر جواد شهابی

زمان: 7 خرداد ماه - ساعت 8 صبح

مکان: سالن فروغی ابری بیمارستان شهید چمران

اسلایدهای سمینار و کنگره ها :

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-15:26

اسلایدهای سمینار و کنگره ها :

MYOCARDITIS

oncology

ترومبوس دریچه

T wave inversion

برگزاری گراند راند استاد توسلی(استاد فرهیخته قلب و عروق)

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-7:35

برگزاری گراند راند استاد توسلی(استاد فرهیخته قلب و عروق)
دومین دوشنبه هر ماه - بیمارستان شهید چمران - سالن فروغی ابری ساعت 7:45 الی 9 صبح

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir