اخبار گروه قلب وعروق

ابلاغ سرکار خانم دکتر ستار به عنوان عضو شورای آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/06/25-4:01

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، سرکار خانم دکتر فرشته ستار به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

مسئول درس کارورزی و کارآموزی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/06/25-4:00

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، سرکار خانم دکتر فرشته ستار به عنوان مسئول درس کارورزی و کارآموزی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ سرکار خانم دکتر منیژه دانش به عنوان مسئول درس ICM گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/03-8:42

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، سرکار خانم دکتر منیژه دانش به عنوان مسئول درس ICM گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی منصوب شدند.  

ابلاغ سرکار خانم دکتر منیژه دانش به عنوان عضو شورای هماهنگی آموزش گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/03-8:24

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، سرکار خانم دکتر منیژه دانش به عنوان عضو شورای هماهنگی آموزش گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ سرکار خانم دکتر منیژه دانش به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/03-8:22

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، سرکار خانم دکتر منیژه دانش به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

کرونا جان فرزند 8 ساله مدافع سلامت را گرفت

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/03-8:43

ویانا دختر8 ساله سرکار خانم دکتر فهیمه ثابت (عضو محترم هیئت علمی گروه زنان و زایمان) و جناب آقای دکتر کیوان محمدی (دستیار محترم فوق تخصص قلب و عروق) مدافعین سلامت بیمارستان امین، خورشید و شهید چمران بامداد روز جمعه بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داد.

با نهایت تاسف و تأثر درگذشت جانسوز و نابهنگام دختر ایشان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن عزیز رحمت الهی و برای بازماندگانش صبر و اجر مسئلت می نمائیم.

ابلاغ جناب آقای دکتر فرشاد روغنی به عنوان رئیس بخش CCU ویژه بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/04-8:26

با توجه به پیشنهاد جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق و موافقت جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی، جناب آقای دکتر فرشاد روغنی به عنوان رئیس بخش CCU ویژه بیمارستان شهید چمران منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر علی نصری نصرآبادی به عنوان رئیس بخش داخلی مردان A بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/04-8:24

با توجه به پیشنهاد جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق و موافقت جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی، جناب آقای دکتر علی نصری نصرآبادی به عنوان رئیس بخش داخلی مردان A  بیمارستان شهید چمران منصوب شدند.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir