اخبار گروه قلب وعروق

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/08/02-17:25
روز دوشنبه 6 آبان ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع: ?Oral anticoagulation in AF patients with ESRD,is there any dilemma و سخنرانی خانم دکتر فائزه تابش;از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/23-8:30

روز دوشنبه 29 مهر ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع: Acute Aortic Syndromes و سخنرانی آقای دکتر محسن میرمحمد صادقی;از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/18-19:38
روز دوشنبه 22 مهر ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع: Clinical aspects of PFO و سخنرانی آقای دکتر هومن دهقان;از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/13-5:45

روز دوشنبه 15 مهر ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب با موضوع: مبانی پزشکی هسته ای در اسکن قلب

 و سخنرانی آقای دکتر مسعود مصلحی  از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

لیست همکاران گزارش صبحگاهی در مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/13-5:43

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/13-5:47

روز دوشنبه 8 مهر ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب با موضوع: Consultation Tips & Tricks و سخنرانی خانمها دکتر فائزه تابش(دکتر مژگان عموعلی/دکتر ثمین بهداد) از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/06-5:42

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب آقای دکتر کیان حشمت ایشان به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی منصوب شدند.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب)

عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/06-5:42

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند سرکار خانم دکتر زهرا تیموری جروکانی ایشان به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی منصوب شدند.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب)

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir