اخبار گروه قلب وعروق

رئیس بخش کلینیک تخصصی اکو کاردیوگرافی مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-12:16

با پیشنهاد جناب آقای دکتر صانعی مدیر محترم گروه قلب و موافقت جناب آقای دکتر معصومی رئیس محترم مرکز پزشکی شهید چمران، سرکارخانم دکتر ریحانه زوار به عنوان رئیس بخش کلینیک تخصصی اکو کاردیوگرافی مرکز شهید چمران منصوب شدند.

مسئول ارزشیابی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/09-13:37

آدرس درمانگاه و مطب پزشکان هیئت علمی گروه قلب و عروق اصفهان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/04-11:12

مسئول درس کارورزان و کارآموزان گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد جمعه,1398/03/17-13:36

نظر به شایستگی سرکار خانم دکتر زهرا تیموری جروکانی، ایشان را بعنوان مسئول درس کارورزان و کارآموزان  گروه قلب و عروق منصوب می نمایم.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب و عروق)

فایل کلاس گواهی فوت

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/03/09-9:27

جلسه شورای عمومی گروه قلب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/03/07-16:21
جلسه شورای عمومی گروه قلب در روز پنج شنبه مورخ 9 خرداد ماه از ساعت 9 الی 10صبح واقع در دفتر گروه قلب برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/03/07-16:19
کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب موضوع: cardio-oncology An evolving hybrid subspeciality سخنران: دکتر محمد هادی منصوری مکان:بیمارستان شهید چمران- سالن کنفرانس فروغی ابری زمان: دوشنبه 13 خرداد ماه از ساعت 8 الی 9 صبح

نحوه پر کردن صحیح فرم گواهی فوت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/03/07-16:13
کلاس آموزش نحوه پر کردن صحیح فرم گواهی فوت در روز پنجشنبه 9 خرداد ماه از ساعت 10 الی 12 صبح در دفتر گروه واقع در مرکز شهید چمران برگزار می گردد.شرکت برا کلیه دستیاران و اساتید گروه قلب رایگان می باشد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir