اخبار گروه قلب وعروق

ابلاغ آقای دکتر افشین امیرپور بعنوان مدیر برنامه دستیاری گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-6:06

ابلاغ آقای دکتر افشین امیرپور بعنوان مدیر برنامه دستیاری گروه قلب و عروق

ابلاغ جناب آقای دکتر علیرضا خسروی بعنوان قائم مقام رشته فوق تخصص فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی گروه قلب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-6:07

ابلاغ جناب آقای دکتر علیرضا خسروی بعنوان قائم مقام رشته فوق تخصص فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی گروه قلب

ابلاغ استاد ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پورمقدس بعنوان مسئول رشته فوق تخصصی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-6:07

ابلاغ استاد ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پورمقدس بعنوان رئیس رشته فوق تخصصی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

کنفرانس هفتگی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/03-6:00

کنفرانس مشترک گروه داخلی و جراحی قلب

موضوع: T wave inversion (case based discussion)

سخنران: آقای دکتر جواد شهابی

زمان: 7 خرداد ماه - ساعت 8 صبح

مکان: سالن فروغی ابری بیمارستان شهید چمران

اسلایدهای سمینار و کنگره ها :

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-11:56

اسلایدهای سمینار و کنگره ها :

MYOCARDITIS

oncology

ترومبوس دریچه

T wave inversion

برگزاری گراند راند استاد توسلی(استاد فرهیخته قلب و عروق)

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-4:05

برگزاری گراند راند استاد توسلی(استاد فرهیخته قلب و عروق)
دومین دوشنبه هر ماه - بیمارستان شهید چمران - سالن فروغی ابری ساعت 7:45 الی 9 صبح

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir