اخبار گروه قلب وعروق

برگزاری آزمون OSCE گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/24-17:19

آزمون کشوری OSCE دستیاران قلب و عروق به مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- گروه قلب و عروق در تاریخ 97/11/25 از ساعت 8 لغایت 12 صبح برگزار می گردد.

ابلاغ سرکار خانم دکتر اعظم سلیمانی در واحد اورژانس مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-9:56

نظر به شایستگی سرکار خانم دکتر اعظم سلیمانی ایشان را بعنوان رئیس واحد اورژانس مرکز شهید چمران منصوب می نمایم.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب و عروق)

 

ابلاغ جناب آقای دکتر کیان حشمت به عنوان مسئول درس کارورزان و کارآموزان گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-9:57

با توجه به علاقه جناب آقای دکتر کیان حشمت ایشان را به عنوان مسئول درس کارورزان و کارآموزان  گروه قلب و عروق منصوب می نمایم.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب و عروق)

ابلاغ جناب آقای دکتر محمد هادی منصوری به عنوان مسئول درس ICM گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-9:59

با توجه علاقه جناب آقای دکتر محمد هادی منصوری ایشان را به عنوان مسئول درس ICM گروه قلب و عروق منصوب می نمایم.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب و عروق)

ابلاغ جناب آقای دکتر افشین امیرپور بعنوان سرپرست اورژانس مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-10:01

با توجه تلاش و پشتکار جناب آقای دکتر افشین امیرپور ایشان را بعنوان سرپرست اورژانس مرکز شهید چمران منصوب می نمایم.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب و عروق)

برنامه همکاران گزارش صبحگاهی در مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/01-13:25

تقدیر از آقای دکتر فرشاد روغنی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-10:06

ابلاغ آقای دکتر مسعود پورمقدس به عنوان رئیس بخش کت لب بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-10:08

با توجه به شایستگی و توانمدنیهای استاد ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پورمقدس ایشان را به عنوان رئیس بخش کت لب بیمارستان شهید چمران معرفی مینمایم.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب و عروق)

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir