اخبار گروه قلب وعروق

بازدید بازرسان وزارت بهداشت جهت راه اندازی دوره فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

تاریخ ایجاد جمعه,1398/09/08-6:17

روز  شنبه 98/9/2 هیئت ارزشیابی دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اکوکاردیوگرافی قلب وزارت متبوع با حضور در مراکز قلب شهید چمران و نور و حضرت علی اصغر(ع) از بخش  اکوی تخصصی بازدید به عمل آوردند.

 

بازدید بازرسان وزارت بهداشت جهت راه اندازی دوره فلوشیپ EPS

تاریخ ایجاد جمعه,1398/09/08-6:17

روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۳۰ هیئت ارزشیابی دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) الکتروفیزیولوژی بالینی قلب وزارت متبوع با حضور در مراکز قلب شهید چمران از بخش آنژیوگرافی  بازدید به عمل آوردند.

 

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/04-13:20

روز دوشنبه 11 آذر ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع: PTE و سخنرانی خانم دکتر فرشته ستار و (آقایان دکتر علیرضا چم آسمانی، دکتر امین رحیمی); از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

حکم رئیس بخش اکوکاردیوگرافی بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع)

تاریخ ایجاد جمعه,1398/09/01-7:58

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، آقای دکتر مرتضی آبدار اصفهانی به عنوان رئیس بخش اکوکاردیوگرافی بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع) منصوب شدند.

 

تودیع و معارف مسئول امور هیات علمی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد جمعه,1398/09/01-7:57

تاریخ 28 آبان ماه سال جاری ضمن تشکر از زحمات جناب آقای دکتر علی پورمقدس در مدت تصدی مسئول امور هیات علمی گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر مرتضی آبدار اصفهانی تودیع و معارف شدند.(دکتر حمید صانعی- مدیر گروه قلب و عروق)

 

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد جمعه,1398/09/01-6:25

روز دوشنبه 4 آذر ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع: Multimodality Imaging in HCM و سخنرانی آقای دکتر هومن دهقان; از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد جمعه,1398/09/01-6:22

روز دوشنبه 27 آبان ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع: RA mass rare or common? و سخنرانی خانم دکتر مرضیه تاجمیرریاحی; از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/08/14-6:18

روز دوشنبه 20 آبان ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع: هموویژیلانس و سخنرانی آقای دکتر پورآذر و خانم دکتر آزاده صادقی;از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir