اخبار گروه قلب وعروق

دفاع مجازی پایان نامه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/01/17-7:00

روز سه شنبه 13 اسفند ماه 98 دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید محمد کرمانی القریشی تحت عنوان«بررسی اثر دوز بالای آلوپورینول در نتایج مداخله کرونری پوستی (Percutaneous Coronary Intervention) و عاقبت بالینی داخل بیمارستانی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد قلبی، یک مطالعه دوسکور تصادفی بالینی » بصورت مجازی  برگزار گردید.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد شنبه,1398/12/03-7:47

روز دوشنبه 5 اسفند ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع:Challenges of coronavirus diseaseو سخنرانی جناب آقای مجتبی رستمی; از ساعت8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/20-11:05

روز دوشنبه 21 بهمن ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع:Review some ECGs و سخنرانی جناب آقای دکتر جواد شهابی; از ساعت8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/11/10-16:40

روز دوشنبه 14 بهمن ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع:congenital supra and sub valvular AS و سخنرانی خانمها دکتر ریحانه زوار و (دکتر ندا مشایخی، و آقای دکتر فرشاد رستم پور); از ساعت 7:45 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد جمعه,1398/11/04-16:02
روز دوشنبه 7 بهمن ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع:LDL-Cholesterol Lowering Agents و سخنرانی جناب آقای دکتر داوود شفیعی; از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/28-8:08
روز دوشنبه 30 دی ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع:Approach to PVC و سخنرانی سرکار خانم دکتر بتول مرادی ; از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/10/19-7:00

روز دوشنبه 23 دی ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع:LV THROMBUS AFTER AMI و سخنرانی آقای دکتر محمد هادی منصوری ; از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/10/19-7:00

روز دوشنبه 23 دی ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع:LV THROMBUS AFTER AMI و سخنرانی آقای دکتر محمد هادی منصوری ; از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir