اخبار گروه قلب وعروق

اسلایدهای سمینار و کنگره ها :

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/03/04-8:10

اسلایدهای سمینار و کنگره ها :

MYOCARDITIS

oncology

ترومبوس دریچه

برگزاری گراند راند استاد توسلی(استاد فرهیخته قلب و عروق)

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/12/20-7:25

برگزاری گراند راند استاد توسلی(استاد فرهیخته قلب و عروق)
دومین دوشنبه هر ماه - بیمارستان شهید چمران - سالن فروغی ابری ساعت 7:45 الی 9 صبح

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir