اخبار گروه قلب وعروق

ابلاغ جناب آقای دکتر سید محمد کرمانی القریشی به عنوان مسئول ژورنال کلوپ گروه قلب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/11/26-16:23

با توجه به پیشنهاد سرکار خانم دکتر معصومه صادقی و موافقت جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر سید محمد کرمانی القریشی به عنوان مسئول ژورنال کلوپ گروه قلب منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر هومن دهقان به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/11/26-16:20

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر هومن دهقان  به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر سید محمد کرمانی القریشی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/11/26-16:19

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر سید محمد کرمانی القریشی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر جواد شهابی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/11/26-16:19

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر جواد شهابی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

برنامه آموزش مجازی گروه قلب-بهمن ماه 1399

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/11/02-16:34

برنامه آموزش مجازی گروه قلب-دی ماه 1399

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/09/30-14:04

شهادت سرکار خانم دکتر رضوان نورمند

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/09/05-15:53
با قلبی سرشار از اندوه شهادت سرکار خانم دکتر رضوان نورمند شهید مدافع سلامت را به خانواده داغدار وی و کلیه کادر درمانی استان اصفهان و استان چهار محال و بختیاری تبریک و تسلیت عرض نموده و برای آن شهیده علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل مسألت داریم. گروه قلب و عروق اصفهان

ابلاغ سرکار خانم دکتر منیژه دانش به عنوان رئیس بخش CCU ویژه بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/09/03-12:48

با توجه به پیشنهاد جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق و موافقت جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی، سرکار خانم دکتر منیژه دانش به عنوان رئیس بخش CCU ویژه بیمارستان شهید چمران منصوب شدند.

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir