اخبار گروه قلب وعروق

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/10/19-7:00

روز دوشنبه 23 دی ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع:LV THROMBUS AFTER AMI و سخنرانی آقای دکتر محمد هادی منصوری ; از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/10/19-7:00

روز دوشنبه 23 دی ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع:LV THROMBUS AFTER AMI و سخنرانی آقای دکتر محمد هادی منصوری ; از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/03-15:13

روز دوشنبه 9 دی ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع: Atrial Fibrilation و سخنرانی خانمها دکتر زهرا تیموری و (دکتر فاطره بهارلوئی و دکتر سعیده بحرانی); از ساعت 7:45 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/09/28-17:41
روز دوشنبه 2 دی ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب با ادامه مبحث: Myxomatous mitral valve disease و سخنرانی سرکار خانم دکتر ریحانه زوار ; از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می شود.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/19-6:26

روز دوشنبه 25 آذر ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع: Myxomatous mitral valve disease و سخنرانی سرکار خانم دکتر ریحانه زوار ; از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/13-9:51

روز دوشنبه 18 آذر ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب با موضوع: جنبه های پزشکی قانونی در بیماریهای قلب و عروق (همراه با روشهای صحیح مستندسازی و بررسی سنجه های اعتباربخشی) و سخنرانی آقای دکتر بهفر تیموری متخصص پزشکی قانونی از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

بازدید بازرسان وزارت بهداشت جهت راه اندازی دوره فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

تاریخ ایجاد جمعه,1398/09/08-6:17

روز  شنبه 98/9/2 هیئت ارزشیابی دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اکوکاردیوگرافی قلب وزارت متبوع با حضور در مراکز قلب شهید چمران و نور و حضرت علی اصغر(ع) از بخش  اکوی تخصصی بازدید به عمل آوردند.

 

بازدید بازرسان وزارت بهداشت جهت راه اندازی دوره فلوشیپ EPS

تاریخ ایجاد جمعه,1398/09/08-6:17

روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۳۰ هیئت ارزشیابی دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) الکتروفیزیولوژی بالینی قلب وزارت متبوع با حضور در مراکز قلب شهید چمران از بخش آنژیوگرافی  بازدید به عمل آوردند.

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir