کنفرانس هفتگی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/03-9:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس مشترک گروه داخلی و جراحی قلب

موضوع: T wave inversion (case based discussion)

سخنران: آقای دکتر جواد شهابی

زمان: 7 خرداد ماه - ساعت 8 صبح

مکان: سالن فروغی ابری بیمارستان شهید چمران

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir