کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/13-5:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز دوشنبه 15 مهر ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب با موضوع: مبانی پزشکی هسته ای در اسکن قلب

 و سخنرانی آقای دکتر مسعود مصلحی  از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir