مسئول آموزش مجازی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/05-8:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نظر به شایستگی سرکار خانم دکتر زهرا تیموری ایشان را به عنوان مسئول آموزش مجازی گروه قلب و عروق منصوب می نمایم، امید است با تلاش و پشتکار و مشورت با کلیه اساتید موفق و موید باشند.(دکتر حمید صانعی- مدیر گروه قلب و عروق)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir