مراسم بازنشستگی استاد ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پورمقدس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-8:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 16 اسفند ماه 1397 با حضور اساتید گزوه قلب و عروق مراسم پایان خدمت صادقانه استاد ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پورمقدس استاد محترم گروه قلب و عروق، با اهداء هدایا از ایشان تقدیر بعمل آمد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir