رئیس بخش هولتر و Tilt test مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-12:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با پیشنهاد جناب آقای دکتر صانعی مدیر محترم گروه قلب و موافقت جناب آقای دکتر معصومی رئیس محترم مرکز پزشکی شهید چمران، جناب آقای دکتر جواد شهابی به عنوان رئیس بخش هولتر و Tilt test مرکز شهید چمران منصوب شدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir