حکم سرکار خانم دکتر زهرا تیموری بعنوان مسئول برگزار کننده quizهای گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-8:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

   از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، سرکار خانم دکتر زهرا تیموری بعنوان مسئول برگزار کننده quizهای گروه قلب و عروق جهت جمع آوری سئوالات، هماهنگی اجرایی و برگزاری امتحانات quiz و اعلام نتایج مربوطه منصوب شدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir