بازدید بازرسان وزارت بهداشت جهت راه اندازی دوره فلوشیپ EPS

تاریخ ایجاد جمعه,1398/09/08-6:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۳۰ هیئت ارزشیابی دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) الکتروفیزیولوژی بالینی قلب وزارت متبوع با حضور در مراکز قلب شهید چمران از بخش آنژیوگرافی  بازدید به عمل آوردند.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir