بازدید بازرسان وزارت بهداشت جهت راه اندازی دوره فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

تاریخ ایجاد جمعه,1398/09/08-6:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز  شنبه 98/9/2 هیئت ارزشیابی دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اکوکاردیوگرافی قلب وزارت متبوع با حضور در مراکز قلب شهید چمران و نور و حضرت علی اصغر(ع) از بخش  اکوی تخصصی بازدید به عمل آوردند.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir