اسلایدهای سمینار و کنگره ها :

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/13-8:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اسلایدهای سمینار و کنگره ها :

MYOCARDITIS

oncology

ترومبوس دریچه

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir