ابلاغ سرکار خانم دکتر زهرا تیموری به عنوان مسئول سایت گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-7:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نظر به شایستگی و پشتکار سرکار خانم دکتر زهرا تیموری ایشان را به عنوان مسئول سایت گروه قلب و عروق منصوب می نمایم، امید است با تلاش و پشتکار و مشورت با کلیه اساتید گروه نسبت به ارتقاء جایگاه سایت گروه در رده بندی دانشکده پزشکی موفق و موید باشند.(دکتر حمید صانعی- مدیر گروه قلب و عروق)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir