ابلاغ سرکار خانم دکتر زهرا تیموری بعنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/05-9:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، سرکار خانم دکتر زهرا تیموری به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir