ابلاغ آقای دکتر مسعود پورمقدس به عنوان رئیس بخش کت لب بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-10:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به شایستگی و توانمدنیهای استاد ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پورمقدس ایشان را به عنوان رئیس بخش کت لب بیمارستان شهید چمران معرفی مینمایم.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب و عروق)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir