ابلاغ آقای دکتر فرشاد روغنی به عنوان رئیس بخش مردان B بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-10:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، آقای دکتر فرشاد روغنی به عنوان رئیس بخش مردان B بیمارستان شهید چمران منصوب شدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir