آزمون OSCEو پره ارتقاء سال95 دستیاران قلب و عروق اصفهان

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/21-13:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون OSCEو پره ارتقاء سال95 دستیاران قلب و عروق اصفهان

http://www.aparat.com/v/xpRik

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir