اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

سمینار علمی هفتگی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/10-6:38

سمینار علمی هفتگی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی با عنوان: «phage display and its applications» با ارائه آقای علی مجلسی، دانشجوی ارشد بیوتکنولوژی، تحت راهنمایی جناب آقای دکتر حسین خان احمد، در تاریخ سه شنبه،11 تیرماه 96، از ساعت 11 تا 12 در محل اتاق شورای گروه ژنتیک برگزار می گردد.

سمینار علمی هفتگی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/03/16-5:51

سمینار علمی هفتگی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی با عنوان: «Effective factors in MS» با ارائه سرکار خانم زهرا ابراهیمی، دانشجوی ارشد ژنتیک، تحت راهنمایی جناب آقای دکتر مجید خیرالهی، در تاریخ سه شنبه،16 خرداد ماه 96، از ساعت 15 تا 16 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

سمینار علمی هفتگی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/03/16-5:49

سمینار علمی هفتگی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی با عنوان: «X inactivation mechanisms» با ارائه سرکار خانم فاطمه فخر، دانشجوی ارشد ژنتیک، تحت راهنمایی جناب آقای دکتر مجید خیرالهی، در تاریخ سه شنبه، 16 خرداد ماه 96، از ساعت 14 تا 15 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

سمینار علمی هفتگی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/07-6:22

سمینار علمی هفتگی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی با عنوان: «The Mechanism of Elimination of Paternal Mitochondria» با ارائه سرکار خانم لیلا صابری، دانشجوی ارشد ژنتیک، تحت راهنمایی جناب آقای دکتر مجید خیرالهی، در تاریخ سه شنبه، 9 خرداد ماه 96، از ساعت 15 تا 16 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

سمینار علمی هفتگی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/02/31-14:03

سمینار علمی هفتگی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی با عنوان: «Treating of MS by transplantation of IPSC derived NSCs» با ارائه سرکار خانم زهره امیرخانی، دانشجوی ارشد بیوتکنولوژی، تحت راهنمایی جناب آقای دکتر رسول صالحی، در تاریخ سه شنبه، 2 خرداد ماه 96، از ساعت 15 تا 16 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

سمینار علمی هفتگی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/02/31-14:01

سمینار علمی هفتگی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی با عنوان: «Type II diabetes: recent therapeutic advancesand future trends» با ارائه سرکار خانم الناز رحیمی، دانشجوی ارشد بیوتکنولوژی، تحت راهنمایی جناب آقای دکتر رسول صالحی، در تاریخ سه شنبه، 2 خرداد ماه 96، از ساعت 14 تا 15 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/02/31-13:55

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت دکترای تخصصی پزشکی مولکولی جناب آقای عباس مریدنیا، با عنوان: «تعیین جهش در ژن های کاندید در مبتلایان به diffuse Gastric cancer» تحت راهنمایی جناب آقای دکتر مجید خیرالهی و مشاوره اساتید محترم، آقایان: دکتر محمدامین طباطبایی، دکتر مهرداد زینلیان و دکتر محمد میناکاری برگزار می گردد.

زمان: سه شنبه 2 خرداد 1396، ساعت 12 ظهر

مکان: تالار فرهیختگان دانشکده پزشکی 

سمینار علمی هفتگی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/02/26-7:08

سمینار علمی این هفته گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی با عنوان: «Genetic basis of limb development» با ارائه سرکار خانم مرضیه حسین زاده، دانشجوی ارشد ژنتیک پزشکی، تحت راهنمایی جناب آقای دکتر حسین خان احمد، در تاریخ سه شنبه، 26 اردیبهشت ماه 96، از ساعت 14 تا 15 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir