اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/31-12:30

جلسه دفاع از پایان نامه آقای غلامرضا فتوحی دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی به راهنمایی جناب آقای دکتر مجید خیراللهی روز چهارشنبه مورخ 97/7/4 راس ساعت 8/5 صبح در تالار فرهیختگان برگزار خواهد شد.

عنوان پایان نامه: " جهش زایی هدف دار توکسین منفذساز LLO نوترکیب برای اختصاصی کردن آن علیه رده ی سلولی MCF-7 با اضافه کردن پپتید هدفیاب AHNP"

دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/17-7:00

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مرضیه باقری دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی  به راهنمایی جناب آقای دکتر محمدرضا شریفی  روز  یکشنبه مورخ 97/6/25 راس ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.

 

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/16-5:35

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/4/16 توسط خانم زهرا جزعباسعلیان  راس ساعت 14 با موضوع زیر در تالار طباطبائی  برگزار خواهد شد:

Fragile X treatment:

Dream or Reality?!

دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/16-5:30

جلسه دفاع از پایان نامه خانم کبری مراد زاده دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی  به راهنمایی جناب آقای دکتر یوسف قیصری روز شنبه مورخ 97/4/16 راس ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.

عنوان پایان نامه: " بررسی اثر والپروئیک اسید بر بیان mRNA ژن Cxcl12 و ترمیم آسیب در نارسایی حاد کلیه ناشی از ایسکمی در موش BALB/c نر"

دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-4:55

جلسه دفاع از پایان نامه خانم ژاله اسدی فخر دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی  به راهنمایی جناب آقای دکتر منصور صالحی روز سه شنبه مورخ 97/4/12 راس ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.

عنوان پایان نامه: بررسی کارآیی خون محیطی در مقایسه با مغز استخوان در روش های سیتوژنتیکی کاریوتایپ و FISH در تشخیص بیماران مبتلا به AML/MDS به صورت آزمایشی در بیمارستان امید اصفهان در سالهای 95 و 96

دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-4:52

جلسه دفاع از پایان نامه خانم آزاده رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک انسانی به راهنمایی سرکار خانم دکتر پروانه نیک پور روز یکشنبه مورخ 97/4/10 راس ساعت 10صبح برگزار خواهد شد.

عنوان پایان نامه: بررسی بیوانفورماتیکی و تائید آزمایشگاهی یک miRNA جدید در ناحیه ژنی CDH4 در رده های سلولی توموری MCF-7 و متاستازی    MDA-MB-231 سرطان پستان 

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-4:48

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/4/9 توسط خانم دکتر سمیه پورپیرالی راس ساعت 14 با موضوع زیر برگزار خواهد شد:

Autophagy in Health and Disease

خرید روپوش

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-7:30

دانشجویانی که قبلا برای خرید روپوش آزمایشگاهی ثبت نام کرده اند لطفا با به همراه داشتن مبلغ 50000 ریال به دفتر گروه مراجعه نمایند.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir